Electronics Box wraz z firmą Satel zorganizował 28.11.2019 szkolenie dla instalatorów z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym.

W programie były:

  • Kompleksowe omówienie zasad działania systemu Abax-2, w tym konfiguracja i obsługa.
  • Konfiguracja wybranych urządzeń, w tym kontrolerów: ACU-220, ACU-280.
  • Obsługa i zarządzanie programem ABAX-2 soft.
  • Współpraca systemu ABAX-2 z dowolnymi i dedykowanymi centralami alarmowymi, a także modułami komunikacyjnymi.
  • Zajęcia praktyczne - zadania i ćwiczenia pod przewodnictwem prowadzących, pytania i odpowiedzi.