Firma Electronics Box powstała w kwietniu 1991 jako spółka czteroosobowa. Nazwa firmy - elektroniczne pudełko - miała się kojarzyć z centralami alarmowymi i czujkami sprzedawanymi w tamtym okresie, które nie są niczym innym, niż pudełkami napakowanymi nowoczesną elektroniką.

1991 - powstanie firmy

1991 - sprzedaż urządzeń i wyposażenia do systemów alarmowych

1992 - instalacje systemów alarmowych

1993 - rozpoczęcie prac nad monitoringiem systemów alarmowych

1994 - powstanie Stacji Monitorowania Alarmów Electronics Box

1997 - jako pierwsza firma w Łodzi uruchomiliśmy monitoring systemów sygnalizacji pożaru - we współpracy z Państwową Strażą Pożarną

2001 - sprzedaż komputerów i związane z tym usługi

2004 - sprzedaż systemów okablowania strukturalnego i elementów sieci komputerowych

2006 - monitoring pojazdów

2009 - przeprowadzka firmy do własnej siedziby (w osiemnastolecie powstania)

2010 - założenie wspólnie z kilkoma firmami Monitoringu Łódzkiego™

2014 - uruchomienie monitoringu systemów sygnalizacji pożaru w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

2019 - uruchomienie monitoringu wizyjnego

2020 - uruchomienie monitoringu systemów sygnalizacji pożaru w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach