W każdej firmie najważniejsi są ludzie. Od ich wiedzy i umiejętności, poczucia obowiązku i odpowiedzialności, zaangażowania i troski o klienta zależy zadowolenie odbiorcy, a w konsekwencji końcowy sukces firmy.

Wiedząc o tym, od początku istnienia naszej firmy bardzo starannie dobieramy pracowników. Obecnie około czterdziestu osób pracuje w Electronics Box.
Wszyscy oni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Tylko taka forma daje możliwość odpowiedniego przygotowania pracowników i oczekiwania od nich dobrej, rzetelnej i długotrwałej pracy.

Nie zatrudniamy osób na umowę-zlecenie ani w żaden inny dziwny sposób. A wiele firm tak robi, żeby zaoszczędzić, żeby mieć tańszych pracowników. Przecież wtedy nie trzeba się martwić o ich urlopy, zwolnienia, ZUS itp., i można im mniej płacić...
Tylko czy taki pracownik czuje się związany z firmą? Czego od niego można wymagać? I jak długo? Czy można go czegokolwiek nauczyć? To są, niestety, oszczędności kosztem klienta.

Jesteśmy przekonani, że z pracownikami nie związanymi na stałe z firmą nie można osiągnąć dobrej jakości usług i zadowolenia klientów.

Nasi pracownicy są z nami przez wiele lat, zmieniamy ich bardzo rzadko. To ułatwia spełnienie wymagań, o których pisaliśmy powyżej. W naszej branży potrzeba wielu miesięcy szkolenia i sporo doświadczenia, aby pracownik mógł samodzielnie wykonywać odpowiedzialne zadania. Dlatego też zbyt częsta rotacja pracowników powoduje, że nie są oni wystarczająco przygotowani do pracy.

W konsekwencji firmy, które często zmieniają pracowników (a wiele firm tak robi!), nie są w stanie prawidłowo wykonywać swojej działalności.
Jeszcze jedno - w naszej branży jednym z istotnych elementów jest zachowanie tajemnicy. Przy częstej rotacji pracowników jest to niemal niemożliwe...

Nasi pracownicy mają średnie lub wyższe wykształcenie. Na tych stanowiskach, na których jest to wymagane przez odpowiednie przepisy, pracownicy posiadają licencje pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego lub drugiego stopnia, wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W branży systemów alarmowych, zabezpieczeń, monitoringu itp. nie ma odpowiednich szkół zawodowych. Żadna szkoła na poziomie technikum, ani wyższa uczelnia, w sposób bezpośredni nie przygotowuje do pracy w tych dziedzinach. Potrzebną wiedzę zdobywamy na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, seminariach organizowanych przez producentów lub importerów sprzętu, stowarzyszenia i instytucje branżowe, targi branżowe. Biorą w nich udział właściciele firmy oraz pracownicy. Korzystamy też z wymiany doświadczeń z przodującymi firmami w kraju i za granicą. Regularnie przeprowadzane są nasze wewnętrzne szkolenia, na których odświeżamy i pogłębiamy zdobytą wiedzę, dzielimy się doświadczeniami zdobytymi przez kilkanaście lat pracy firmy, zapoznajemy się z nowymi technologiami i metodami w branży.
Szkolenia i doskonalenie odbywają się u nas w sposób niemal ciągły, w myśl zasady: "Kto nie idzie naprzód, ten się cofa."

Zatrudniamy doświadczonych i doskonale wyszkolonych operatorów Stacji Monitorowania oraz instalatorów i serwisantów systemów alarmowych. Zapewnione jest to sposobem naboru pracowników oraz wielomiesięcznym cyklem szkolenia, stałym podnoszeniem kwalifikacji oraz systemem kontroli wewnętrznej.

Do obsługi Państwa kierujemy ludzi, którzy wiedzą, co i jak mają zrobić, a nie takich, którzy dopiero u Państwa będą się uczyć! Mają oni przy tym odpowiednie zaplecze techniczne. Gwarantuje to wykonywanie usług na najwyższym poziomie.

A jak to robią inni? Bywa to różnie, nie chcemy się na ten temat wypowiadać. W każdym razie wielokrotnie spotykaliśmy się z pracownikami znanych i cenionych firm (nie powiemy tu "dobrych"), którzy nie do końca wiedzieli, co i jak mają robić, a czasem wręcz wiedzieli bardzo, bardzo mało...
Stan wiedzy na temat monitoringu przedstawia się u wielu firm szczególnie katastrofalnie. Mało kto z osób instalujących systemy alarmowe wie, na czym to naprawdę polega. Przekonujemy się o tym bardzo często, gdy taki instalator usiłuje włączyć wykonany przez siebie system do naszej stacji monitorowania (nie dotyczy to oczywiście firm stale z naszą stacją współpracujących!). Wiele firm ochroniarskich, prowadzących monitoring, też niezbyt dobrze (albo nawet słabo) orientuje się w skomplikowanych zagadnieniach technicznych związanych z tą działalnością.