Stacja monitorowania alarmów stanowi centrum operacyjne, do którego bezustannie napływa ogromna ilość informacji. Te informacje trzeba natychmiast przetworzyć i zarchiwizować, wybrać z nich te, które muszą być dalej przekazane, podjąć działania stosowne do treści tych informacji.

Do tego niezbędny jest niezawodny, rozbudowany system informatyczny.

Cały system komputerowy naszej Stacji Monitorowania pracuje w oparciu o bezawaryjne klastry kliku serwerów MS Hyper-V, Windows Server 2016 oraz Microsoft SQL Server 2016. Jest to w sumie kilkanaście serwerów i komputerów spełniających różne funkcje i umieszczonych w różnych lokalizacjach. 

Zwykle małe stacje pracują na jednym tylko komputerze. Średnie stacje, jeżeli nawet posiadają kilka komputerów, to na ogół nie są one połączone w sieć.

Do odbierania i przetwarzania danych stosujemy specjalistyczne oprogramowanie  Kronos Net. Jest to cały skomplikowany wielofunkcyjny system informatyczny. Miedzy innymi może pracować na wielu stanowiskach operatorskich. Na każdym ze stanowisk operatorskich mogą być przedstawione te same informacje lub zróżnicowane w zależności od funkcji stanowiska. Każdy z operatorów może uzyskać w każdej chwili dostęp do potrzebnych danych. Kilka alarmów może być w tym samym czasie obsługiwanych przez kilku operatorów, którzy sobie nawzajem nie przeszkadzają.

Przy okazji - często pojawia się tu termin: obsługa sygnału alarmowego. Co to takiego? Otóż operator musi przeczytać na monitorze komputera: z jakiego obiektu dotarł sygnał (nazwa, adres, telefon itp.), co ten sygnał oznacza, co należy zrobić, a następnie zrobić to, co należy. Czyli: wysłać patrol interwencyjny (powiadamiając go przez dedykowana aplikację, radio lub telefon komórkowy), powiadomić telefonicznie o sygnale odpowiednie osoby, Policję, Straż Pożarną, serwis techniczny itp., uzyskać raport od patrolu, znowu kogoś powiadomić, następnie wszystkie działania opisać.

Zwykle w innych stacjach stosuje się tylko jeden komputer (wówczas nie ma nawet sensu dyżurowanie więcej niż jednego operatora). Jeżeli jest klika alarmów na raz (a zdarza się to często - tym częściej, im więcej klientów ma stacja) nie mogą one być obsłużone w tym samym czasie i muszą "czekać w kolejce".

Kolejną cechą systemu Kronos Net jest to, że gromadzi on sygnały napływające z wielu odbiorników. Niezależnie od tego, czy sygnał dociera przez jeden z odbiorników telefonicznych, jeden z systemów radiowych, internet, GSM, czy też w inny sposób, jest on zobrazowany w tym samym systemie komputerowym i w takiej samej formie. Operator obsługujący sygnały ma ułatwione zadanie - nie musi dostosowywać sposobu obsługi do rodzaju łącza transmisyjnego - nawet nie musi wiedzieć, jaką drogą sygnał dotarł - ważna jest dla niego tylko treść sygnału: jakiego obiektu dotyczy, co się tam wydarzyło i co trzeba w związku z tym zrobić.

Spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację: stacja monitorowania ma dwa odbiorniki telefoniczne oraz trzy różne systemy radiowe. Każde z tych pięciu urządzeń jest podłączone do innego komputera z innym oprogramowaniem (widziałem takie stacje!). Jeżeli przyjdzie alarm, to operator musi najpierw zorientować się, na  którym to komputerze, potem do niego dobiec (bo trudno zmieścić pięć komputerów na jednym biurku), potem chwilę zastanowić się, jaki tu jest program i jak go się obsługuje (bo na każdym komputerze jest przecież inny), i dopiero wreszcie przystąpić do obsługi. Jeżeli nawet każdy z tych etapów zajmie kilka sekund, to i tak wystąpi niepotrzebne opóźnienie. Jak już to sobie wyobraziliście, to teraz wyobraźcie sobie kilka alarmów jednocześnie...Nieźle, co? Nawet dwóch operatorów w takiej sytuacji niewiele zmienia.

Nasz system Kronos Net automatycznie ustawia otrzymane sygnały alarmowe w określonej, z góry zaprogramowanej, kolejności - według ważności danego sygnału. Najpierw sygnały napadu i pożaru, potem włamania, usterki itd. Operator nie musi tracić czasu na zastanawianie się, który sygnał najpierw obsłużyć - system robi to za niego.

Na ogół w innych stacjach sygnały ustawiają się w takiej kolejności, w jakiej nadchodzą. Przy kliku sygnałach operator musi więc najpierw dokonać wyboru, od którego zacząć, a dopiero potem zająć się jego obsługą. W trakcie obsługi jednego sygnału mogą nadejść następne. I znowu przed rozpoczęciem obsługi operator powinien przejrzeć je wszystkie i wybrać kolejny. Powoduje to wydłużenie czasu obsługi a jednocześnie daje możliwość popełnienia błędu (niewłaściwej  decyzji).

Kolejną cechą Kronos Net jest możliwość wprowadzenia do bazy danych rozkładu godzin pracy obiektów. Program automatycznie porównuje te rozkłady z otrzymywanymi sygnałami rozbrojenia i uzbrojenia obiektu i generuje odpowiednie powiadomienia w razie niezgodności. Pozwala to na wykonywanie dodatkowych usług dla firm - kontroli czasu pracy, sprawdzania otwarć obiektu w porach, w których właściciel nie życzy sobie, aby ktoś przebywał w firmie itp. 

Zwykle programy nie mają tej funkcji, albo mają tylko przypominanie o braku uzbrojenia na czas. Wówczas nie da się wykonać opisanych powyżej usług, albo ewentualnie można je wykonać przez "ręczne" sprawdzanie. Jest to pracochłonne i bywa zawodne.

Nasz serwis techniczny jest wyposażony w różnego rodzaju specjalistyczne oprogramowanie, służące do diagnozowanie, programowania, serwisowania systemów alarmowych, sygnalizacji pożaru, CCTV i kontroli dostępu.