Aktualnie stosujemy system KronosNET w dużo nowszej wersji. Ma on więcej możliwości i jest znacznie lepszy od wersji 3.x, nie chcemy jednak wszystkiego publikować.

Kronos NET 3.x
(fragmenty artykułu firmy Next! - producenta systemu Kronos Net)

Kronos NET to platforma zarządzania przeznaczona dla agencji ochrony średniej i dużej wielkości.

Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana jest elastyczność, praca przy znacznym obciążeniu, oraz rozproszenie poszczególnych elementów systemu na dużym obszarze. Podstawowym założeniem w trakcie tworzenia systemu było zapewnienie obsługi 50 tys. obiektów na jednej instancji systemu. Instancji zaś miała być dowolna ilość w obrębie jednego przedsiębiorstwa. Cel ten został w pełni osiągnięty.

Program jest w całości sieciowym rozwiązaniem napisanym przy zastosowaniu najnowszych technologii i popartym wieloletnim doświadczeniem zdobytym zarówno w trakcie pracy w agencji ochrony, jak i nabytym podczas wielu wdrożeń. Widoczne jest to w dopracowaniu poszczególnych elementów systemu, oraz w mnogości opcji i nowatorskich rozwiązań, którymi tylko nasz produkt obecnie może się poszczycić.

Kronos przez cały czas jest dynamicznie rozwijany przy wsparciu ogromnej rzeszy klientów firmy NEXT! i dzięki własnym badaniom firmy NEXT!. Miesięcznie dodawanych jest nawet 50 i więcej nowych funkcjonalności, oraz poprawek. Proces ten trwa nieprzerwanie od 2002 roku.

Całość systemu nastawiona jest na automatyzację i wspomaganie reakcji na zdarzenia, oraz wsparcie podejmowania decyzji przez zarząd, oraz kadrę kierowniczą, przy równoczesnym zachowaniu ergonomii pracy użytkowników.

Szczególnie duży nacisk położono na kwestię bezpieczeństwa, zarówno jeśli chodzi o stabilność całej platformy, jak i zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz. Wprowadzono rewolucyjny system zachowywania stanu poszczególnych elementów, kontrolę pracy modułów, zdalne zarządzanie, informowanie o usterkach, dynamiczne przełączania na centra rezerwowe, niezależną pracę elementów systemu, kilkuwarstwową architekturę uniemożliwiającą włamania z zewnątrz, szyfrowanie, oraz wiele innych funkcjonalności. Dzięki tym wszystkim cechom fima NEXT! jako pierwsza uzyskała świadectwo kwalifikacyjne Techom klasy 4 dla oprogramowania do monitoringu.

Platforma Kronos daje także szansę redukcji kosztów prowadzenia działalności, oraz możliwość zwiększenia zysków dzięki nowym obszarom działania. Mają na to wpływ m.in. likwidacja obsady w wyniesionych centrach monitoringu, bezpośrednia łączność z serwisantami i grupami interwencyjnymi, dodatkowe kanały komunikacji z klientami, komunikacja z podwykonawcami, możliwość świadczenia nowych usługi i rozpoczęcia działalności na nowych rynkach.

Środowisko Kronos NET zostało docenione również na rynkach zagranicznych, co zaowocowało wdrożeniami w wielu krajach, także w instytucjach i przedsiębiorstwach z poza rynku agencji ochrony.

MONITORING


Kronos NET to nie tylko środowisko do integracji stacji bazowych różnych producentów, ale przede wszystkim platforma łącząca monitoring włamaniowy, środowiska, p.poż., CCTV, strażników, budynków, pojazdów, automatów sprzedażowych, osób oraz rejestrację czasu pracy. Odbiera sygnały zarówno radiowe, jak i telefoniczne, internetowe, oraz transmitowane kanałami GSM/GPRS.

Elementami podsystemu są:
- Konsola Monitoringu - aplikacja do wizualizacji i obsługi zdarzeń,
- Konsola Alarmowa - specjalna uproszczona w obsłudze aplikacja do wizualizacji przeznaczona dla innych agencji ochrony, straży pożarnej, pogotowia, lub policji,
- Konsola Mobilna - końcówka systemu pracująca na urządzeniach typu smartfon w pojazdach grup interwencyjnych,
- Konsola Klienta - aplikacja umożliwiająca klientowi agencji ochrony na dostęp do pewnych informacji dotyczących jego konta poprzez Internet,
- Konsola Edycji - centralny moduł edycji danych,
- Sterowniki - pakiety usług zapewniających komunikację ze wszystkimi popularnymi odbiornikami,
- Moduły powiadomień - usługi rozsyłające automatycznie zdarzenia, zadanymi kanałami komunikacyjnymi (np: SMS, mail, Internet, port szeregowy),
- Kernel - usługa udostępniająca dane, przetwarzająca informacje i kontrolująca pracę pozostałych elementów systemu.

Wszystkie elementy są niezależne i mogą być dublowane, co gwarantuje ogromną stabilność Kronos NET, udowodnioną wielomiesięczną, nieprzerwaną pracą w rzeczywistych warunkach.

Trójwarstwowa sieciowa architektura pozwala na bezpieczną pracę w środowisku sieci rozległych. Umożliwia to m.in. retransmisję zdarzeń z odległych lokalizacji do centrali, zdalne podłączanie konsoli, dostęp klientów przez Internet, administrację systemem nawet z innego miasta, no i wreszcie współpracę pomiędzy agencjami ochrony.

Tym z czego jesteśmy szczególnie dumni: to ergonomiczny interfejs dla operatorów, który jest wynikiem wielu lat pracy w agencji ochrony. Uwalnia on operatora od pamiętania szczegółów związanych z obsługą zdarzeń i równocześnie daje dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Niezależnie czy sprawdzamy pozycję pojazdu, reagujemy na zbyt niską temperaturę w chłodni, odbieramy sygnał napadu od dziecka wracającego ze szkoły, czy też podglądamy obraz z kamery, wszystko to robimy korzystając z jednolitego i ustandaryzowanego interfejsu obsługi.

Zadbaliśmy także o automatyzację i zaawansowane sposoby raportowania. Kronos NET sam reaguje na zdarzenia, potrafi poinformować o zaistniałej sytuacji bez udziału operatora. Dopiero w przypadku braku odpowiednich reakcji w zadanym czasie do akcji zostaje włączona osoba nadzorująca. Dodatkowo wszystkie istotne informacje mogą być dystrybuowane zarówno w postaci raportów wysyłanych mailem, drukowanych, lub eksportowanych w przeróżnych formatach, ale również przesyłanych w postaci SMS, oraz w innych formatach elektronicznych. Nawet kwestia nawiązywania i odbierania połączeń głosowych znalazła wsparcie w aplikacji.

 

SERWIS

Ważkim problemem dla dużych firm ochrony jest zagwarantowanie sprawnej pracy działu serwisu i instalacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom przygotowaliśmy narzędzie wspierające procesy serwisu, konserwacji, montażu, modernizacji i demontażu.

Elementami podsystemu są:
- Konsola Serwisu - stanowisko kontroli pracy działu serwisowego,
- Konsola Mobilna - końcówka przeznaczona do uruchomienia na urządzeniach typu smartfon i wykorzystywana przez serwisantów,
- Konsola Klienta - aplikacja umożliwiająca klientowi agencji ochrony na dostęp do pewnych informacji dotyczących prac serwisowych,
- Konsola Edycji - centralny moduł edycji danych,
- Kernel - usługa udostępniająca dane, przetwarzająca informacje i kontrolująca pracę pozostałych elementów systemu.

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na bieżącą kontrolę stopnia realizacji procesów, daje wgląd w historię zadań już zakończonych, przypomina o realizacji czynności, oraz przede wszystkim udostępnia wszystkie wymagane informacje serwisantom pracującym w terenie.

Serwis zintegrowany jest z podsystemem do monitoringu, co pozwala koordynować wspólną realizację zadań przy równoczesnym znikomym absorbowaniu zasobów działu monitoringu.

Narzędzie pozwala także na rozliczanie pracy całego działu serwisu, jak i poszczególnych pracowników. Wszystko dzięki zaawansowanemu systemowi do raportowania. Tak zebrane informacje mogą zostać następnie wyeksportowane do zewnętrznych narzędzi w celu dalszej obróbki, lub przesłane drogą elektroniczną do odpowiednich osób.

ROZLICZENIA

Podsystem zintegrowany z całą platformą Kronos NET. Pozwala uniknąć żmudnych godzin związanych z przygotowywaniem rozliczeń klientów. Wszystko dzięki wprowadzeniu pełnej automatyzacji.

Elementami podsystemu są:
- Konsola Rozliczeń - program przygotowywania faktur i kontroli rozliczeń,
- Moduły Eksportu - przygotowane na zlecenie programy eksportujące dane do zewnętrznych systemów księgowo-fakturujących,
- Konsola Edycji - centralny moduł edycji danych,
- Kernel - usługa udostępniająca dane, przetwarzająca informacje i kontrolująca pracę pozostałych elementów systemu.

Podsystem zbiera zdarzenia mogące mieć wpływ na obciążenie klienta, niezależnie w którym miejscu platformy Kronos NET powstały i na ich podstawie wystawia faktury. W trakcie procesu program uwzględnia indywidualne ustalenia wynikające z umów z poszczególnymi klientami. Brane pod uwagę są także dane pochodzące z bardzo elastycznego systemu promocji i rabatów. Tak przygotowane faktury mogą zostać przeniesione do zewnętrznego systemu fakturującego za pomocą indywidualnie przygotowywanych modułów eksportu.

Informacje o rozliczeniach z klientem dostępne są w każdej chwili dla osób zarządzających, co wpisuje się w filozofię "systemu informowania czasu rzeczywistego" w kierunku w którym aspiruje platforma Kronos NET.

POZOSTAŁE ELEMENTY

W skład platformy Kronos NET wchodzą także dodatkowe narzędzia wspomagające administrację systemem. Tworząc je zgromadziliśmy wszystkie opcje wpływające na pracę Kronos NET w dwóch narzędziach konfiguracyjnych.

KronosDB - łączy w jednym miejscu wszystkie ustawienia odnośnie administracji bazą danych i pozwala m.in. na: konfigurację kalendarza automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa, odchudzanie bazy, przywracanie archiwalnych informacji a nawet na zmianę ustawień samego serwera bazy danych.

KronosTools - to podstawowe narzędzie dla działu IT, daje pełny wgląd w obecny stan pracy systemu, historię zdarzeń, uruchamia centra rezerwowe i to wszystko zdalnie przez sieć Internet.

Pamiętaliśmy, także o zwykłych użytkownikach systemu, którzy nie muszą być wyszkoloną kadra specjalistów IT. Dla nich jest niezwykle przyjazne centrum informowania o stanie pracy systemu ukryte pod symbolem uśmiechniętej buzi. Robi się czerwona i zła, jak tylko pojawia się jakiś kłopot.

Elementem systemu Kronos NET jest również bardzo elastyczny moduł raportowania i udostępniania raportów w sieci.

Najistotniejsze jest jednak to, że cała architektura zastosowana w Kronos NET jest w pełni otwarta. Daje to możliwość tworzenia działom IT, oraz firmom trzecim własnych dodatków zwiększających możliwości platformy.

Integralną częścią Kronos NET jest baza MS SQL Server. Występuje ona w wersji darmowej - ograniczonej, jak i pełnej - wydajniejszej. Wybór tego rozwiązania podyktowały wyniki uzyskane w testach jedynej niezależnej organizacji testującej bazy danych: TPC. MS SQL Server zalicza się do trzech systemów baz danych na świecie, które przekroczyły milion transakcji na minutę przy równoczesnym wysokim wskaźniku wydajności do ceny.

Częścią platformy może też być program Kronos LT, który udostępniony podwykonawcom staje się narzędziem do automatycznej retransmisji alarmów.