(Artykuł firmy SATEL)

Centrala INTEGRA wyposażona w odpowiednie urządzenia doskonale nadaje się do realizacji inteligentnego sterowania ogrzewaniem, które może przynieść znaczne oszczędności wydatków na energię. W odróżnieniu od prostych sterowników opartych o zegar z kalendarzem, system inteligentny, oprócz cyklu czasowego, może uwzględniać szereg innych czynników – np. informację o obecności domowników, otwarciu okna, czy też polecenia wydawane przez użytkownika (lokalnie lub nawet zdalnie z użyciem smartfonów czy przy pomocy wiadomości SMS). Taki sposób sterowania zapewnia nie tylko wyższy komfort codziennego życia w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi, ale też pozwala przynieść znaczne oszczędności.

Przykład realizacji:

Podczas obecności domowników system korzysta z opcji komfortowej temperatury dopasowanej do wymagań domowników. W godzinach nocnych lub w sytuacji, gdy domownicy przebywają poza domem ogrzewanie przechodzi w tryb ekonomiczny. W celu uniknięcia strat energii, system wyłącza ogrzewanie w pomieszczeniach, w których zostały otwarte okna. Dodatkowo zapewnia zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w instalacji utrzymując minimalną bezpieczną temperaturę w pomieszczeniach.

Zasada działania:

Ogrzewanie wodne (powierzchniowe lub grzejnikowe) kontrolowane jest poprzez napędy zaworów grzejnikowych lub dystrybucyjnych do systemów ogrzewania płaszczyznowego. Napędy sterowane są za pomocą modułów INT-ORS. Ze względów bezpieczeństwa wybrana została wersja napędów zasilanych napięciem 24 V z zasilacza APS-524. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość pracy systemu przy braku zasilania sieciowego, co nie byłoby możliwe przy napędach 230 V zasilanych bezpośrednio z sieci. Temperatura w każdym z pomieszczeń kontrolowana jest poprzez czujki ATD‑100. Okna wyposażone są w czujki AMD-100. Taka instalacja umożliwia wykrycie otwartego okna w danym pomieszczeniu i wyłączenie w nim ogrzewania, a także przypomina o niezamkniętym oknie podczas wychodzenia z domu.