W dzisiejszych czasach, przy wzrastającym zagrożeniu ze strony przestępców, dawno już przestały wystarczać zabezpieczenia w postaci krat, zamków i ewentualnie portiera (najczęściej emeryta).

Według współczesnych zaleceń system ochrony obiektów powinien zawierać, jako jeden z elementów, wysokiej jakości profesjonalny elektroniczny system sygnalizacji włamania i napadu (czyli popularnie mówiąc system alarmowy) włączony do stacji monitorowania.

Ze statystyk policyjnych wynika, że ok. 50 % włamań i napadów dokonywanych jest do obiektów, które poza zwykłym zamkiem nie mają żadnego innego zabezpieczenia. Natomiast obiekty zabezpieczone elektronicznym systemem alarmowym podłączonym do Stacji Monitorowania są nieporównywalnie mniej narażone na atak ze strony przestępców - włamania do nich stanowią zaledwie ok.0,2 % ogólnej liczby tego typu przestępstw. Jak więc widać, sam fakt podłączenia obiektu do systemu ochrony poprzez monitorowanie dość skutecznie zniechęca potencjalnych sprawców do prób włamania.

Jeżeli jednak już dojdzie do próby przestępczego ataku na obiekt, system pozwala na podjęcie natychmiastowej interwencji przez wyspecjalizowane siły, co poważnie ogranicza możliwość dokonania większych strat w mieniu.

Ochrona w formie monitorowania jest znacznie tańsza od bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu, a przy dobrej organizacji może być równie - a w niektóych przypadkach nawet bardziej - skuteczna.

Nawet najbardziej rozbudowany i niezawodny system alarmowy nie zapewnia sam w sobie bezpieczeństwa, jego rola bowiem kończy się na zasygnalizowaniu włamania lub napadu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest połączenie wyspecjalizowanej elektroniki z wyspecjalizowaną siłą fizyczną.

Taką siłą są patrole interwencyjne współpracujących z nami Agencji Ochrony. Są to umundurowani agenci, odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni (samochody, łączność radiowa, pałki, broń, itp.), których zadaniem jest nie dopuścić do powstania strat w mieniu naszych klientów lub straty te zminimalizować, a w miarę możliwości także ująć przestępcę.

Operator Stacji Monitorowania, mając szczegółowe informacje o miejscu powstania zagrożenia, może odpowiednio pokierować działaniami patroli, a także w razie potrzeby współdziałaniem z innymi służbami (Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym).

Usługa monitorowania włamaniowego w wersji maksymalnej (z dwutorowym radiowo-telefonicznym przesyłaniem sygnałów, z nadzorem godzin otwarć i zamknięć, z obsługą przez patrole interwencyjne) kosztuje nieporównywalnie mniej od bezpośredniej ochrony fizycznej i przy dobrej organizacji daje pewność dotarcia na miejsce zdarzenia w czasie kilku - kilkunastu minut, jak również stwarza możliwość wsparcia interweniujących agentów przez Policję, Straż Pożarną itp.

W przypadku dużych lub bardziej zagrożonych obiektów ochronę poprzez monitorowanie można połączyć z jednym-dwoma strażnikami w obiekcie, którzy mogą być dodatkowo wyposażeni w obserwacyjny system TV, ewentualnie z rejestracją obrazu na komputerze . Taki strażnik, mając dokładne informacje o miejscu naruszenia obiektu chronionego, może natychmiast podjąć interwencję, nawet wtedy, gdy jest sam. Ma bowiem stałą łączność radiową z operatorem Stacji Monitorowania oraz pewność uzyskania wsparcia od patrolu interwencyjnego w czasie kilku minut, a w razie potwierdzenia włamania - także wsparcie Policji.

Ewentualnie, dla oszczędności kosztów, można zamiast strażnika zastosować portiera, który sam nie byłby żądną ochroną, ale wsparty nowoczesnym monitorowanym systemem elektronicznym, oraz grupami interwencyjnymi, mając możliwość wejścia razem z agentami patrolu do większości pomieszczeń, mógłby stanowić istotny element systemu zabezpieczenia.