Konsola klienta jest jednym z elementów systemu Kronos NET udostępnianym klientom naszej Stacji Monitorowania Alarmów w celu zwiększenia bezpieczeństwa ich obiektów oraz poprawy wygody korzystania z naszych usług.

Jest to aplikacja instalowana na smartfonie z systemem Android (aplikacja na iOS jest w trakcie przygotowywania).

Login i hasło nadaje Stacja Monitorowania.

      

Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje dostęp (tylko do odczytu) do niektórych danych swoich obiektów, między innymi:

  • ogólne informacje o obiekcie,
  • lista osób związanych z obiektem,
  • aktualny stan uzbrojenia poszczególnych podsystemów,
  • lista sygnałów, jakie dotarły z obiektu w określonym przedziale czasu,
  • wykaz bieżących alarmów z możliwością ich odwołania.

 

       


Klient może więc sprawdzić kiedy i przez kogo były uzbrajane bądź rozbrajane poszczególne podsystemy, kiedy i jakie alarmy występowały, czy system wykazywał jakieś usterki itp.

Oczywiście klient posiadający kilka obiektów ma dostęp do danych ich wszystkich.

Stacja Monitorowania może nadać uprawnienia dla kilku osób związanych z obiektem, przy czym każda z tych osób może mieć inny poziom uprawnień. Na przykład szef ma dostęp do wszystkich danych, a pracownik tylko do stanu uzbrojenie podsystemów.