W dniu 13 kwietnia 2017 roku odbyło się szkolenie, zorganizowane wspólnie z firmą ROGER, na temat najnowszego systemu kontroli dostępu - RACS 5.

RACS 5

 

Roger 1

 

Roger 2

 

 Program szkolenia zawierał:

 1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 w oparciu o prezentację w tym:
  1. Koncepcja sprzętowo-programowa
  2. Koncepcja funkcjonalna

  3. Koncepcja logiczna

  4.  Aktualizacja systemu RACS 4 do wersji RACS 5

 2.  Ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem zestawów PDK-2:

  1. Omówienie zestawów PDK-2
  2. Konfiguracja niskopoziomowa (RogerVDM)

  3. Wstępna konfiguracja wysokopoziomowa (VISO i RogerSVC)

  4. Kreatory przejścia i użytkowników

  5. Konfiguracja przejścia jednostronnie kontrolowanego

  6. Konfiguracja przejścia dwustronnie kontrolowanego

  7. Użytkownicy, identyfikatory i uprawnienia

  8. Strefy alarmowe

  9. Opcje logowania

  10. Klawisze funkcyjne

  11. Wielofunkcyjność wejść i wyjść

  12. Monitorowanie i log zdarzeń

  13. Strefy obecności

  14. Monitor przejścia, obecności i statusu RCP

  15. Raport obecności

  16. Integracja z CCTV

  17. Mapy

  18. Administrowanie systemem (operatorzy, role i partycje)

 

Roger 3

 

Roger 4