W dniu 14 marca 2017 odbyło się w naszej firmie szkolenie na temat profesjonalnej wideoweryfikacji przy wykorzystaniu termowizji, zorganizowane przy udziale firmy Linc Polska Sp. z o.o.

Detekcja samochodu

Częścią szkolenia była prezentacja wspomnianych technologii dla firm uczestników Porozumienia Monitoring Łódzki™.

Detekcja człowieka

Te rozwiązania można z powodzeniem wykorzystywać jako zamiennik ochrony fizycznej lub jej wsparcie.

Obraz termowizyjny

Na ostatnim zdjęciu widzimy porównanie tej samej sytuacji widzianej przy użyciu klasycznej kamery światła widzialnego (z lewej) oraz kamery termowizyjnej firmy Flir (z prawej).

Robi wrażenie, prawda?!

Te technologie są dostępne w ofercie Electronics Box.