Zaawansowany technicznie system monitorowania

pozwalający na nadzór 2500 obiektów w 8 kanałach radiowych , pracujący w trybie "Master-On-Line", z kodowaną transmisją dwukierunkową.

W skład sytemu mogą wchodzić następujące urządzenia:

RF 2000 - Modem radiowy stacji odbiorczej
Odbiera komunikaty z sieci radiowej, następnie dekoduje z opatentowanego protokołu SENSENET i po przetworzeniu przesyła przez interfejs RS232 do komputera.

ST 1000 - Oprogramowanie zarządzające siecią
Program , pozwalający na kontrolę nadzorowanych paneli komunikacyjnych , ich programowanie , sterowanie wyjściami paneli , przetwarzjący wyjściowe kody transmisyjne na format zrozumiały dla bazy danych ( np.Kronos, SIMS II ). Stan łączności z obiektami może być nadzorowany z częstotliwością programowaną dla każdego obiektu oddzielnie.

DP 8340 - drukarkasafecomlsm
Drukuje w czasie rzeczywistym wszystkie komunikaty z obiektów i z programu zarządzającego siecią ST 1000.

SC 4000 - panel komunikacyjnysc4000
Posiada 8 wejść EOL , 4 wyjścia programowalne ( możliwość sterowania z poziomu operatora stacji ), wejście dialerowe pozwalające na transmisję radiową informacji z centrali alarmowej (256 informacji w formacie 4+2 , lub niemal nieograniczona ilość informacji w formacie Contact ID), kontrola zasilania sieciowego, stanu akumulatora, stanu "czystości" łącza radiowego, sabotażu, w razie braku łączności ze stacją bazową przełącza się automatycznie na kanał rezerwowy, w razie całkowitego zaniku łączności radiowej przełącza centralę alarmową na pracę z linią telefoniczną.

SC 3100 - panel komunikacyjnysc2104
Posiada wejście dialerowe pozwalające na transmisję radiową informacji z centrali alarmowej (256 informacji w formacie 4+2), kontrola zasilania sieciowego, stanu akumulatora, stanu "czystości" łącza radiowego, sabotażu, w razie braku łączności radiowej przełącza centralę alarmową na pracę z linią telefoniczną..

SC 2104 - panel komunikacyjny
Posiada 4 wejścia EOL, sygnalizacja zaniku linii telefonicznej, kontrola zasilania sieciowego, stanu akumulatora, stanu "czystości" łącza radiowego, sabotażu. 
System SAFECOM SC 9000 posiada amerykański certyfikat UL Listed i spełnia normę UL 1981 (USA). Klasa D4,T5,A4 wg. PN-EN 50136-1-1
Monitorownie w tym systemie jest wysoce niezawodne i pozwala ne przesyłanie dużej ilości informacji z obiektu . Jedyną jego "wadą" jest konieczność zainstalowania w chronionym obiekcie panela transmisyjnego (stosunkowo wysoki koszt).