System monitorowania radiowego produkcji firmy Messer (Polska).

System umożliwia: Obsługę do 8000 nadajników obiektowych, do 16 kodów sieci (razem 16 x 8000 obiektów), do 191 repeaterów pracujących w sieci.

System pracuje z opracowanym przez firmę Messer protokołem transmisji M 3000. 

W skład sytemu mogą wchodzić następujące urządzenia:
RMV 2003  Odbiornik stacji monitorującej.
Odbiera komunikaty z sieci radiowej, następnie dekoduje i po przetworzeniu przesyła przez interfejs RS232 do komputera z bazą danych ( np. Kronos, SIMS II ).

RPT 2003 - Inteligentny retransmiter

Komunikaty alarmowe ze wszystkich, nawet najbardziej oddalonych, nadajników mogą być przekazywane do stacji monitorowania alarmów poprzez sieć stacji retransmisyjnych. 
 
UNR 001- Nadajnik

8-wejściowy nadajnik służący do nadawania na częstotliwościach VHF komunikatów w postaci cyfrowej.
klasa D4,T4, A3 wg. PN-EN 50136-1-1