1. Zwiększenie wydajności pracy ludzi - kontrola godzin pracy i przerw w pracy, weryfikacja tras przejazdów
  2. Zwiększenie efektywności wykorzystania pojazdów - monitorowanie miejsca pracy sprzętu i czasu jego pracy, tras i czasów przejazdów, wykorzystania pojazdów do celów prywatnych
  3. Weryfikacja pracy kierowców - identyfikacja kierowców, kontrola eksploatacji pojazdu wg. kierowcy, kontrola czasu pracy
  4. Zarządzanie pojazdami - monitorowanie terminów pojazdu ( OC, AC, przeglądy)