1. Kierowców - monitorowanie stanów alarmowych w pojeździe (np. napadu)
  2. Ładunków - możliwość monitorowania np. przestrzeni ładunkowej
  3. Pojazdów - możliwość monitorowania stanów alarmowych w pojeździe ( zapłon, zasilanie, przekroczenie prędkości, wjazdu/wyjazdu ze strefy)
  4. Raporty ze stanów alarmowych w pojeździe - wysyłane do systemu lub SMSem

* O ile określone funkcje zostaną udostępnione przez Administratora usługi i zostaną skonfigurowane w pojeździe