1. Niskie koszty zakupu i eksploatacji systemu
  2. Łatwa, intuicyjna obsługa. Niskie koszty osobowe obsługi systemu - np. automatyczne i cykliczne raporty
  3. Nieograniczony dostęp do lokalizacji pojazdów, danych, raportów i zestawień
  4. Programowalność i obsługa systemu przez klienta - dostęp do danych i systemu przez strony www
  5. Prostota montażu, krótki czas instalacji