1. Obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów - kontrola prędkości i zmniejszenie zużycia sprzętu, zmniejszenie kosztów ubezpieczenia pojazdu, ograniczenie ubytków paliwa
  2. Ograniczenie nieuzasadnionych wydatków - rozliczenie korzystania z pojazdu w dni wolne od pracy lub poza dozwolonym obszarem, wykorzystania pojazdu do celów prywatnych w godzinach pracy
  3. Kontrola wykorzystania pojazdu - monitorowanie pozycji pojazdu, tras przejazdów, postojów, obecności w dozwolonej strefie lub wyjazdu z dozwolonego obszaru
  4. Monitorowanie tankowania i ubytków paliwa
  5. Kontrola pracy ludzi - ograniczenie nieuzasadnionych przerw w pracy, kontrola godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy