UWAGA! Ta technologia aktualnie nie jest już przez nas stosowana. Artykuł publikujemy ze względów historycznych

 

System monitorowania radiowego Nemrod firmy Nokton 

System z łącznością jednokierunkową pozwalający na nadzór 250 nadajników obiektowych w jednym kanale radiowym.
W skład sytemu mogą wchodzić następujące urządzenia:
Odbiornik stacji monitorującej. Odbiera komunikaty z sieci radiowej i wysyła do interfejsu komputerowego.
Oprogramowanie stacji monitorującej. Pozwala na dekodowanie komunikatów z obiektów i ich wizualizację. Zawiera bazę danych o obiektach. Pozwala na pomiar siły sygnału z obiektów.
Możliwe jest też, przy użyciu dodatkowego interfejsu sprzętowego, przesyłanie danych do programu Kronos.

Nadajnik trójzdarzeniowy. Przesyła informacje o trzech zdarzeniach alarmowych: włamaniu, napadzie i pożarze oraz uzbrojeniu lub rozbrojeniu systemu.
Nadajnik strefowy. Przesyła informacje o trzech zdarzeniach alarmowych: włamaniu, napadzie i pożarze oraz uzbrojeniu lub rozbrojeniu systemu. Współpracując z niektórymi typami central DSC może ponadto przesyłać informacje o stanie linii dozorowych (tak jak moduł DSC PC 16 OUT ).

klasa D4,T4, A3 wg. PN-EN 50136-1-1