UWAGA! Ta technologia aktualnie nie jest już przez nas stosowana. Artykuł publikujemy ze względów historycznych

 

Aktualnie nie używamy już w naszej stacji monitorowania systemu SIMS II. Został on wyparty przez nasz rodzimy, polski produkt - system Kronos Net. Dlaczego więc o nim piszemy?

Trochę ze względów historycznych, trochę przez sentyment, ale głównie dlatego, że nadal jest to wspaniały program.

Wielu z dzisiejszych komputerowców nie uwierzy... ale program ten, choć jego wersja instalacyjna mieści się na dyskietce 1,44 MB, choć do pracy wystarcza mu komputer z procesorem serii 486, 100 MHz i 4 MB RAM, z systemem operacyjnym DOS 6.22, posiada wprost niewyobrażalne możliwości.

I mimo, że użytkowaliśmy go ponad 10 lat, wszystkich jego możliwości nie wykorzystaliśmy nigdy. Na przykład sama instrukcja do programu to książka o objętości ponad 600 stron.

Dlaczego więc z niego zrezygnowaliśmy, dlaczego zastąpiliśmy go Kronosem? Odpowiedź nie jest prosta. Największą wadą SIMSa jest to, że jego producenci są za oceanem (USA), zatem kontakt jest utrudniony, a reakcje na nasze zapotrzebowania stosunkowo słabe. Program nie jest przystosowany do niektórych nowocześniejszych sposobów transmisji, na przykład do monitoringu pojazdów. Kronos posiada wiele funkcji, których brak w SIMSie, jednak SIMS ma też sporo użytecznych funkcji, których z kolei nie ma w Kronosie.

A największą zaletą Kronosa, w porównaniu z SIMSem, jest to, że jego producenci są w Polsce i reagują natychmiast na jakiekolwiek problemy, czy też nowe zapotrzebowania.

Dla tych jednak, którzy prowadzą monitoring przy użyciu "klasycznych" systemów SIMS jest nadal doskonałą platformą informatyczną.
 SIMS II - najbardziej zaawansowane oprogramowanie stacji monitorowania we Wrzechświecie!  
Profesjonalny program bazy danych stacji monitorującej jest jednym z najważniejszych elementów stacji. Ten program przejmuje zakodowane sygnały z urządzeń odbiorczych, dekoduje je, porównuje z informacjami zawartymi w bazie danych o chronionych obiektach (która też się w nim zawiera), wyświetla na monitorach te informacje wraz z odpowiednimi poleceniami dla operatora oraz wykonuje całą masę dodatkowych zadań. Obsługuje do kilkudziesięciu tysięcy obiektów.

Program spełnia między innymi następujące funkcje:

Obsługa około 80 różnych rodzajów interfejsów (urządzeń odbierających sygnały alarmowe) 
SIMS II odbiera komunikaty z urządzeń monitorujących radiowych lub telefonicznych we wszystkich liczących się w świecie standardach, między innymi: SurGard, Safecom, Ademco, KP Electronics, AES, Visonic, Messer, Kobra i wiele innych. Jednocześnie może obsługiwać wiele urządzeń. W sposób ciągły kontroluje łączność z podłączonymi urządzeniami (funkcja Heartbeat ). Pozwala to na zobrazowanie informacji o wszystkich zdarzeniach z wszystkich obiektów w jednym miejscu, bez względu na to, czy sygnały z danego obiektu są transmitowane przez telefon, jeden z systemów radiowych, internet, czy też w inny sposób.

Praca w sieci
Program umożliwia pracę w sieci (Novell, Lantastic). Te same informacje mogą być widoczne na kilku komputerach na raz. W ten sposób kilku operatorów może obsługiwać dużą ilość alarmów jednocześnie na kilku stanowiskach roboczych. Każdy z nich zajmuje się innym alarmem. System automatyczne blokuje możliwość jednoczesnego dostępu do tego samego sygnału z dwu różnych stanowisk - operatorzy więc nie przeszkadzają sobie nawzajem. Program pozwala także na "gorący backup" danych na dysku drugiego komputera, co w znakomity sposób zmniejsza awaryjność systemu.

9 priorytetów zdarzeń SIMS II - najbardziej zaawansowane oprogramowanie stacji monitorującj we Wrzechświecie!
SIMS II rozróżnia 9 poziomów priorytetu zdarzeń, przykładowo: napad i pożar (najwyższy priorytet), przymus, włamanie, sabotaż, utrata łączności, brak testu, usterki techniczne, brak otwarcia lub zamknięcia obiektu na czas i wiele innych. Każdy z priorytetów wymusza zaprogramowane działania operatora stacji. Przy wielu alarmach jednocześnie ustawiają się one automatycznie w kolejności priorytetów. Operator obsługuje zatem najpierw te najważniejsze, nie musi się zastanawiać nad kolejnością obsługi.

Archiwizacja zdarzeń i raporty
Program gromadzi na dysku pełną dokumentację zdarzeń pozwalając na ich przeglądanie i wydruki w wielu rodzajach raportów według czasu, obiektu, rodzaju zdarzenia lub dowolnych innych parametrów, np. rodzaju centrali alarmowej, ilości czujek lub rodzaju łącza transmisyjnego. Poszczególne funkcje programu są niezależne. Można na przykład jednocześnie odbierać i obsługiwać sygnały alarmowe, wprowadzać dane nowych obiektów, generować raporty, zmieniać konfigurację, naprawiać uszkodzone dane, drukować bazę danych obiektów itp.

Automatyczne dzwonienie
Program pozwala, przy użyciu modemu, na automatyczne wybieranie numeru telefonu do osób znajdujących się na liście związanej z obiektem, po wybraniu numeru przez modem rozmowę przejmuje operator.

Czasowe wyłączanie z obsługi
Istnieje możliwość czasowego wyłączania z obsługi określonego obiektu lub np. linii dozorowej.
 
Program SIMS II pracuje w środowisku DOS. Jest to bardzo stabilne środowisko pracy. I chociaż program nie wygląda być może zbyt efektownie (jak niektóre programy pod Windows), to jest bardzo efektywny. Posiada na przykład rozwijalne menu i pomoc kontekstową. Ponadto, co najważniejsze, nie zawiesza się! 
 
Producent programu, amerykańska firma Security Information & Management Systems, Inc. (SIMS) istnieje na rynku od lat siedemdziesiątych. Firma zajmuje się wyłącznie produkcją oprogramowania dla stacji monitorujących. Oprócz prezentowanego przez nas programu oferuje jeszcze wiele innych rozwiązań wspomagających pracę Stacji Monitorowania. Jednym z przykładów jest moduł finansowo - księgowy, który automatycznie generuje faktury dla klientów, kontroluje otrzymanie na czas zapłaty oraz wyłącza z obsługi tych klientów, którzy zalegają z opłatami.
 
Firma SIMS jako jedną z podstawowych zasad swego działania przyjęła ciągły, aktywny kontakt ze swoimi klientami - właścicielami stacji monitorowania. Wynikiem tego kontaktu jest doskonalenie oprogramowania i dostosowywanie go do najróżniejszych wymagań klientów z wielu różnych krajów całego świata. Dlatego te programy są najlepszymi w swojej klasie na świecie!
 
Programy SIMS obsługują ponad 10.500.000 obiektów w ponad 2400 stacjach monitorowania na całym świecie!
 
Program SIMS II posiada amerykański certyfikat UL Listed i spełnia normę UL 1981 (USA).
 
Więcej o programie SIMS II na kolejnej stronie.