UWAGA! Ta technologia aktualnie nie jest już przez nas stosowana. Artykuł publikujemy ze względów historycznych

 

System monitorowania radiowego LARS I produkcji firmy KP Electronics (Izrael).

System LARS I umożliwia: Obsługę do 8 stacji centralnych , nie limitowaną ilość częstotliwości , do 16 retransmiterów pracujących w sieci , do 65536 nadajników

System pracuje z 32 bitowym protokołem transmisji.

W skład sytemu mogą wchodzić następujące urządzenia:
RCI 3300 (RCI 4000) Radio Comunication Interface - Procesor/odbiornik stacji monitorującej.
Odbiera komunikaty z sieci radiowej, następnie dekoduje i po przetworzeniu przesyła przez interfejs RS232 do komputera z bazą danych ( np. Kronos, SIMS II ) . Zarządzanie siecią, sterowane i przetwarzanie danych jest realizowane przez RCI. W przypadku awarii komputera odbiornik przełącza się w tryb pracy samodzielnej.
EXR 3300 (EXR 3300U) External Radio Unit - Zewnętrzne urządzenie nadawczo-odbiorcze. Zestaw nadawczo-odbiorczy z syntezą i programowaniem częstotliwości i wbudowanym miernikiem poziomu sygnału. Umożliwia procesorowi RCI3300 łączność z siecią radiową. Posiada wbudowany zasilacz i rezerwowe zasilanie akumulatorowe.
RM 4000 (RM 4000D) z oprogramowaniem RDISP -Monitor sieci radiowej. Mierzy poziom sygnałów otrzymywanych z bezpośrednio odbieranych nadajników. Dekoduje przesyłane z retransmiterów informacje o poziomie sygnałów z odbieranych przez nie nadajników. Dane są przetwarzane i wysyłane do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem RDISP. Program RDISP realizuje funkcje wizualizacji i zachowywania danych.
SMR 3300 (FAD, FA, A, FAT) Smart Radio Data Repeater - Inteligentny retransmiter. Komunikaty alarmowe ze wszystkich, nawet najbardziej oddalonych, nadajników są przekazywane do stacji monitorowania alarmów poprzez sieć stacji retransmisyjnych. Stacje retransmisyjne systemu LARS zbudowane są na bazie urządzeń serii SMR3300.r-a-t-1-tm
AT 2210 - Nadajnik. 8-wejściowy nadajnik służący do nadawania na częstotliwościach VHF z modulacją FM komunikatów w postaci cyfrowej (słowo 32-bitowe). Nie jest przystosowany do innego rodzaju modulacji.
IAT 2210 - Urządzenie nadawczo-odbiorcze. 8-wejściowy nadajnik służący do nadawania na częstotliwościach VHF z modulacją FM komunikatów w postaci cyfrowej (słowo 32-bitowe). Nie jest przystosowany do innego rodzaju modulacji. Wbudowana część odbiorcza umożliwia odebranie wysyłanych przez procesor RCI-3300 sygnałów potwierdzenia oraz żądania wysłania testu do kontroli stanu łączności.

klasa D4,T4, A3 wg. PN-EN 50136-1-1