Coraz więcej firm i osób prywatnych posiada w swych obiektach kamery telewizji obserwacyjnej (CCTV). Czasem jest to tylko jedna kamera, czasem bardzo rozbudowany system. W wiekszości przypadków system taki może być podłączony do internetu. Jego właściciel ma wówczas możliwość oglądania swojego obiektu z dowolnego mejsca na Ziemi (oczywiście o ile jest tam internet).

Jeżeli prawo zalogowania się zostanie udostępnione Stacji Monitorowania Alarmów zyskuje się dodatkową możliwość - wizyjnej weryfikacji sygnałów alarmowych.

Po otrzymaniu sygnału alarmowego operator Stacji otrzymuje dodatkowo na komputerze obraz z odpowiedniej kamery. 

Mając jednoczesny podgląd na sygnały alarmowe dochodzące z obiektu, oraz na obraz z kamer, operator może znacznie lepiej dostosować swoje działania do sytuacji. Może pokierować akcją grupy interwencyjnej lub ją odwołać, albo też, w razie potrzeby, wysłać drugą grupę na wsparcie, czy też powiadomić Policję albo Straż Pożarną.

Ogranicza to koszty nieuzasadnionych interwencji, jakie mógłby ponosić klient, dając jednocześnie wyraźne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Uprzedzimy ewentualne pytania - w ramach standardowych usług Stacji Monitorowania nie prowadzimy monitoringu wizyjnego w formie stałej obserwacji obrazów telewizyjnych z obiektów. Łączymy się z obiektami wyłącznie w przypadku sytuacji alarmowych.

Dlatego też taka usługa jest jedynie uzupełnieniem monitorowania systemów alarmowych.

Przy okazji - jeżeli jeszcze nie posiadasz takiego systemu telewizji - możemy Ci go zainstalować!